Blog Archives

صفحه یک دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

با ما همراه باشید در مروری بر آخرین خبرها و بررسی مطبوعات در “ایران فردا”، با به اشتراک گذاری این برنامه دوستان خود را نیز در جریان اخبار و رویدادها قرار دهید.

ببینید »

نگاه دوشنبه ۳۰خرداد ۱۴۰۱

در این شماره از نگاه همراه با علیرضا میبدی به گفتگو با آقای دکتر هوشنگ امیر احمدی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید و نگاه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و نظرات خود را ...

ببینید »

چالش – قسمت یکصد و دوم

موضوع برنامه: مصاحبه علی شاکری درباره سخنان شاهزاده رضا پهلوی و واکنش غوغاگران میهمان برنامه: آقای علی شاکری رئیس هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران

ببینید »

گلگشت یکشنبه 29 خرداد 1401

همراه با حسین حجازی در این شماره از گلگشت گفتگویی خواهیم داشت با آقای دکتر منصور فرهنگ. با ما همراه باشید و گلگشت را با دوستان خود نیز به اشتراک بگذارید. منتظر شنیدن نظرات شما در ...

ببینید »