Blog Archives

زنگ سلامت دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱

در سیصد و نهمین شماره از مجموعه برنامه “زنگ سلامت” به میزبانی آقای نوید محمدزاده (فیزیوتراپیست) به بررسی فواید پیاده روی در مصاحبه با دکتر کامران توکل (کارزار 10000 قدم در روز) خواهیم پرداخت. با ما ...

ببینید »