001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

مشروح اخبار ایران و جهان پنجشنبه 14 شهریور

مهران میرزایی ، فریبا شیرازی و مسعود جدی میزبانان امروز شما هستند در برنامه اخبار روزانه . با ما باشید با مرور مهمترین اخبار امروز ایران و جهان. در بخش انتهایی با امیر خسروجردی خواهیم بود و اخبار ورزشی. شما می توانید اخبار ورزشی را به صورت جداگانه اینجا مشاهده کنید.

برای خواندن متن اخبار اینجا را ببینید.