سینما هفت سه شنبه 12 شهریور

با ما باشید در سینما هفتی دیگر به همراه سحر و معرفی فیلم های روز دنیا. دوستان خود را هم به همراه بیاورید