گزارشی از مصاحبه فیگارو با بشار اسد

روزنامه فیگارو امروز سه شنبه مصاحبه ای را با بشار أسد، رئیس جمهوری سوریه، منتشر کرد. جزئیات این مصاحبه در گزارش محمد رضا شاهید، خبرنگار تلویزیون ایران فردا از پاریس.