001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

گزارشی از مصاحبه فیگارو با بشار اسد

روزنامه فیگارو امروز سه شنبه مصاحبه ای را با بشار أسد، رئیس جمهوری سوریه، منتشر کرد. جزئیات این مصاحبه در گزارش محمد رضا شاهید، خبرنگار تلویزیون ایران فردا از پاریس.