شبانه شنبه 30 شهریور

“این خانه قشنگ است ولی خانه ی من نیست ” شعری زیبا از خسرو فرشیدورد با کلام دلنشین بهار ایرانی تقدیم به نازنینان ایران فردا