فساد مالی در مورد واردات نهاده های دامی

محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت یکی از وزرای دولت قبل، قبل از رفتن به‌موازات شرکت پشتیبانی امور دام شرکت‌های واردکننده نهاده‌های دامی را ایجاد کرد و پسرخاله و پسرعموها را آوردند، در واردات نهاده‌ها چون امکان به‌دست آوردن پول راحت وجود داشت، ارتباط خویشاوندی را ایجاد کردند که این امر خود مصداق فساد است. وی با بیان اینکه پیگیری‌های جدی درباره فساد در واردات نهاده‌های دامی صورت گرفته و به دستگاه قضا اعلام شده است گفت در سال 98 مبلغ 450 میلیون دلار ارز برای واردات نهاده دامی از کشور خارج شده است اما نهاده‌ای به کشور وارد نشده است، در سال 99 نیز این مقدار و حتی بیشتر نیز ارز از کشور خارج شده است اما نهاده‌ای به کشور برنگشته است. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی نیز با توجه به مسئولیتی که دارند باید در این زمینه پاسخگو باشند.
فساد در مورد ارزهای اختصاص یافته بسیار زیاد است و همه دولتها با اختصاص رانت به نزدیکانشان فساد میلیاردی تولید کرده اند .