ایران و جهان در هفته ای که گذشت یک شنبه 10 شهریور

همچون شماره های پیشین با شما هستیم با مهمترین اخبار ایران و جهان در هفته ی گذشته. در این برنامه نگاهی داریم به اوضاع بحرانی منطقه و چالشهای پیش روی جامعه ی جهانی برای اتخاذ بهترین تصمیم در ارتباط با چگونگی پایان دادن به جنایت های رژیم بشار اسد.

آیا حمله نظامی به سوریه سبب ساز یک جنگ فرا گیر در جهان  خواهد شد؟ پرسشی است که مهران میرزایی میزبان این هفته ی شما در گزارش هفتگی ، در ادامه برنامه از مجمدرضا حیدری دیپلمات سابق ایران خواهد پرسید. همچنین در ادامه برنامه با مسعود فتحی در اتریش گفتگو می کنیم و با ایشان این پرسش را مطرح می کنیم که آیا شروع جنگ می تواند به نفع رژیم اسد تمام شود؟

نقش ترکیه در این میان چیست؟ آیا امکان کشیده شدن جنگ به ترکیه وجود دارد؟ با مهیستان بختیاری خبرنگار ایران فردا در ترکیه خواهیم بود و با او در ارتباط با حال و هوای سیاسی این روز های ترکیه پرسش هایی مطرح می کنیم

با ما همراه باشید و نظرات خود را در زیر همین پست برایمان ارسال کنید.