شبانه شنبه 9 شهریور

شعر زیبای ایستگاه با دکلمه ای دلنشین از بهار ایرانی . با ما همراه باشید.

سفر ایستگاه»
قطار مى رود
تو مى روى
تمام ایستگاه مى رود
و من چقدر ساده ام
که سال هاى سال
در انتظار تو
کنار این قطار رفته ایستاده ام
و همچنان
به نرده هاى ایستگاه رفته
تکیه داده ام