دنیا از نگاه ف م سخن جمعه 8 شهریور

«دنیا از نگاه ف.م.سخن» برنامه ای است انتقادی با چاشنی طنز. طنز این برنامه البته برای قهقهه زدن نیست ، بلکه برای اندیشیدن به مصائبی است که گریبان ملت ما را گرفته . که گاهاً ، حد و مرزِ طنز و هجو ، برای برخی از طنزپردازان ما مشخص نیست ، که در اثر این نوع طرز تلقی از طنز …