پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 8 شهریور

میهمان امروز برنامه پنجره ای به سوی خانه پدری دکتر فرح بخش هستند و با ایشان به بررسی مسایل اقتصادی و معیشتی امروز مردم ایران می پردازیم. با ما همراه باشید به دنبال لینک کم حجم برنامه ها هستید؟ اینجا کلیک کنید