اخبار روزانه پنج شنبه 7 شهریور

مشروح اخبار ایران و جهان با مهران میرزایی و مسعود جدی به همراه گزارشی از احمد باطبی و در ادامه برنامه نیز با امیر خسروجردی خواهیم بود با تازهای دنیای ورزش در ۲۴ ساعت گذشته همچنین گزارشی خواهیم داشت از مهیستان بختیاری گزارشگر تلویزیون ایران فردا از ترکیه. با ما باشید