001-818-900-9945 contact@iranefardalive.com
انقلاب مخملین پهلوی ها دکتر منوچهر فرح بخش

سرزمین ما شنبه 17 خرداد

میهمانان این شماره از برنامه سرزمین ما آقایان اسفندیار منفرد زاده آهنگ ساز و فعال اجتماعی و ناصر محمدی روزنامه نگار هستند. با ما همراه باشید و این برنامه را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوب دانلود