پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی خواهیم نشست و با ایشان در ارتباط با واکسن کرونا و حضور نظامیان در پست های اجرایی کشور و دیگر رویدادهای مهم به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو