پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه 13 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده و همراه با شما خوبان اشاره ای به ورود خمینی در بهمن ۵۷ خواهیم داشت، سپس به بررسی دیدار محمدجواد ظریف با نمایندگان طالبان در وزارت امور خارجه ایران، کودتای ارتش در میانمار و دیگر رویداد های داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو