یکی بود یکی نبود چهارشنبه 6 شهریور

در این برنامه با مسعود اسداللهی خواهیم بود با خاطرات ویولن کودکی هایش و همچنین شاهد ماجرای اولین ممنوع التصویری وی توسط پدر خواهیم بود.گفتنی هایی نیز از 28 مرداد و خاطرات آن روزها داریم با ما همراه باشید.

فایل کم حجم برنامه برای نازنینان درون ایران اینجاست.کلیک کنید