چالش – قسمت بیست و هشتم

جمهوری اسلامی و اقتصاد به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه: آقایان جهانگیر لقایی، نوید جمشیدی و اصغر سلیمی

یوتیوب فایل صوتین