چمتا سه شنبه 9 مهر ماه – فرانک سیناترا

از جمله ی دلنشین ترین ثمره های مهاجرت بود و نشانه ای از آمیختگی موسیقی با زیر و زبر زندگی… در این شماره ی چمتا؛ با صدای آرام و بی دغدغه ی ” فرانک سیناترا ” همراه شده ایم برای مرور دوباره ی خاطرات به جا مانده از روزهای افسانه ای نه چندان دور..

دانلود