پادکست سکولار دموکرات ها – مدرنیته به چه معناست؟آیا بدون دستیابی به سکولاریسم رسیدن به جامعه ای مدرن امکان پذیر خواهد بود؟

جامعه مدرن و مبتنی بر پيش بينی ها و خواست های مندرج در اعلاميه جهان گستر حقوق بشر، زمانی بوجود خواهد آمد که اكثريت اعضاء آن جامعه بر سر جدا کردن مذهب و ایدئولوژی از حکومت به توافق رسیده باشند و سکولاريسم را اولين گام لازم برای رسیدن به جامعه ای مدرن بدانند.
دکتر اسماعیل نوری علا

#حزب_سکولار_دموکرات_ایرانیان
#isdparty.com
#سکولار یسم_سیاسی
#سکولاریسم
#سکولار_دموکراسی
#secular_democracy

یوتیوب