پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 5 شهریور

در این برنامه دکتر نوریزاده تحلیلی خواهند داشت بر  اتفاقات اخیر مصر و سوریه، نگاهی داریم به سفر سلطان قابوس به ایران و در انتها دکتر نوریزاده در ارتباط با پرونده های فساد مالی ( مافیای اقتصادی ) پرونده ای را می گشایند و چهره خائن دیگری را که به واسطه زدو بند های مافیایی و استفاده از رانت دولتی دست در جیب ملت ایران کرده است را رسوا می کنند با ما همراه باشید.