شبانه سه شنبه 9 مهر ماه

آی آدمها شعر زیبایی از نیما یوشیج با دکلمه ای دلنشین از بهار ایرانی