چالش – قسمت نوزدهم

انتخابات آمریکا و آینده ایران به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه آقایان پرویز دستمالچی، شاهین میلانی و شروان فشندی

یوتیوب فایل صوتی