کوچ ایرانیان 210 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای سیامک شجریان (موسیقیدان) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی