کوچ ایرانیان 208 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای دکتر جلال ایجادی (استاد جامعه شناس) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی