کوچ ایرانیان 207 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای ابراهیم نبوی (نویسنده و طنزپرداز) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی