پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه 1 مهر

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان به تحلیل و بررسی اول مهر و شروع سال تحصیلی، اظهارات خامنه ای در سالروز جنگ ایران و عراق ، سخنان روحانی و برگشت تحریم های سازمان ملل و دیگر رویدادهای داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو