دست‌اندازی حوزه های علمیه به منابع وقف

حسینی نژاد مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه ضمن آن که موضوع وقف را موضوعی قدیمی در حوزه‌ی علمیه دانسته است، خواستار توجه به وقف در حوزه‌ی علمیه شده وبا اشاره به اینکه در حال حاضر موقوفات و رسیدگی به آنها در اختیار سازمان اوقاف است خواستار واگذاری مدیریت موقوفه‌ها به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شده است.
وی با اشاره به اینکه در دوره‌ای موضوع وقف و موقوفات در حوزه‌ی علمیه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، به این موضوع اشاره کرده که با وجود توجه به وقف در دوره‌های قبلی در حوزه‌ی علمیه، کسی مأمور مستقیم پیگیری وقف نبوده و هر بخشی از مرکز مدیریت هرکاری از دست آن بر می‌آمد، انجام می‌داد.
وی در این خصوص اظهار داشته است که دلیل این کم‌توجهی به وقف در حوزه‌های علمیه، به دلیل کاهش اعتبارات دولت به حوزه است. وی اظهار داشته است که در سه سال اخیر اعتبارات تخصیصی دولت به حوزه‌های علمیه رشدی نداشته است. حسینی نژاد همچنین خاطرنشان کرده است که بودجه‌های اعتباری و اختصاصی دولت به حوزه علمیه، هیچ گاه با هزینه‌های حوزه‌های علمیه همخوانی ندارد.
وی همچنین شایعات در خصوص حمایت و کمک‌های دولت و حکومت به حوزه‌ی علمیه را بی‌پایه دانسته و گفته است کمک‌هایی که در این خصوص می‌شود نه کمک به حوزه علمیه بلکه کمک به سیستم آموزشی حوزه‌های علمیه است. حسینی نژاد با یادآوری این موضوع که این تصور جامعه که پول‌هایی که دولت به حوزه می‌دهد، در اختیار طلاب قرار می‌گیرد، کاذب است، اظهار داشته است که این بودجه برای امور جاری مصرف می‌شود و در اختیار طلاب قرار نمی‌گیرد.
وی همچنین به بیمه طلاب اشاره کرده و با بیان اینکه بیمه تنها جایی است که برخی طلاب از پول دولت استفاده می‌کنندد، اظهار داشته است که همین پول هم به دست طلاب نمی‌رسد و به بیمه واریز می‌شود.
مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار حوزه در ادامه با اشاره به اینکه طلبه همه عمر خود را پای درس می‌گذراند، یادآور شده است که هدف طلبه نشر دین و تبلیغ دین است و همه عمر خود را در این خصوص سپری می‌کند. حسینی نژاد در ادامه با اشاره به نقش وقف و ضرورت آن در حوزه‌های علمیه، بر ضرروت ترغیب مردم برای وقف جدید و احیای موقوفه‌های فعلی تاکید کرده و گفته است وقف سرپل ارتباط حوزه با مردم است.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر موقوفات و رسیدگی به آنها در اختیار سازمان اوقاف است خواستار واگذاری مدیریت موقوفه‌ها به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه شده و اظهار داشته است که اگر مدیریت این موقوفه‌ها به حوزه‌های علمیه واگذار شود، اتفاقات بهتری برای حوزه در بحث اداره گسترده و مهم حوزه‌های علمیه خواهد افتاد.
حسینی نژاد در ادامه با اشاره به گستردگی اموال و وقفیاتی که در اتخیار سازمن اوقاف قرار دارد، اظهار داشته است که سازمان اوقاف نمی‌تواند به وضعیت همه موقوفات مانند رسیدگی به آنها، اجاره دادن، گرفتن اجاره بها، واگذاری همه آنها اقدام کند. وی همچنین به هزینه‌های حوزه‌های علمیه اشاره کرده که پرداختی فعلی موقوفات قادر به پاسخ‌گویی به نیازهای حوزه نیست.
وی همچنین به ضرورت احیای موقوفه‌های مربوط به حوزه‌ها اشاره کرده و با بیان این موضوع که این موقوفه‌ها می‌تواند درامد قابل توجهی را برای حوزه‌ها تامین کند، بر ضرورت مدالخه مستقیم حوزه بر این موقوفه‌ها تاکید کرده است.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که نهادهایی که از منافع موقوفات استفاده می‌کنند، اختیار موقوفات را در اختیار نمی‌گیرند، بلکه خود این نهادها موقوفاتی دارند که عایدات و منافع آنها مورد استفاده آنها قرار می‌گیرد، نه اینکه مدیریت سازمان‌های ناظر بر وقف را به عهده بگیرند.
ضمن اینکه مناقشات مربوط به احیای موقوفات در بخشی از جنگل‌های هیرکانی که طبق ادعای متولی یکی از امام‌زاده‌ها صورت گرفته است همچنان بحث داغ حوزه‌ی محیط زیستی در کشور است و تکلیف نهایی آن که به نظر می‌رسد بخشی از اراضی ملی کشور را در اختیار یک نهاد دینی قرار داده، هنوز معین نشده و مناقشات زیادی را همچنان در پی دارد. ضمن آنکه از نظر نهادهای دینی، خواسته‌های نهاد دینی در اولویت برنامه‌ریزی و تصرف قرار دارد و اگر مدیریت چنین حوزه‌هایی در اختیار نهادهای متصرف دینی قرار بگیرند، بی‌تردید و بی‌شک این نهادها متصرفات را به نفع نهادهای دینی و به اعتبار صدور احکام دینی در اختیار خود قرار می‌دهند.

در همان حال روزنامه جمهوری اسلامی در اعتراض به اظهارات حسینی زاده مدیر دفتر امور موقوفات و منابع پایدار، در واکنش به اظهارات وی که گفته است برای اداره حوزه‌های علمیه نیازمند درآمد حاصل از وقف هستند،‌ تجربه ورود حوزه به امور اقتصادی را کاملا منفی ارزیابی کرده و تاکید کرده است که حوزه باید مانند گذشته توسط مردم تأمین مالی شود. در این روزنامه اشاره شده است که دریافت از بودجه‌های دولتی و ورود به کارهای اقتصادی زیبنده‌ی حوزه نیست. همچنین این موضوع نیز مورد تاکید قرار گرفته است که موقوفات را باید دیگران اداره کنند و درآمد آن به مصرفی که در وقف‌نامه مشخص شده برسد.
با همه‌ی این تفاصیل به نظر می‌رسد اگر حوزه چنین اراده‌ای کرده باشد، خواسته‌ی خود در خصوص تصرف در موقوفات و در اختیار گرفتن موقوفات را به عمل هم نزدیک خواهد کرد. ضمن اینکه به طور کلی سازمان اوقاف نیز علاوه بر آنکه در اختیار حکومت اسلامی است و با حکم حکومتی قادر به تغییر موقوفات و در اختیار گرفتن اموال وقفی است، در عین حال به علت فساد حاکم بر این حوزه، امکان دخل و تصرف در حوزه‌ی موقوفات را ‌برای خود محفوظ نگه داشته است.