ظریف و انتقاد از پمپئو

.در ادامه جنگ تبلیغاتی و تویتری میان ایران و امریکا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تویتی به رییس جمهور آمریکا هشدار داد که پیش از آنکه وزیر خارجه‌اش، آمریکا را بیشتر به مضحکه مردم جهان تبدیل کند تغییر رویه دهد.
وی در واکنش به موضع پمپئو وزیر خارجه امریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم های سازمان ملل متحد علیه ایران گفت جهان می گوید که تحریم شورای امنیت علیه ایران بازگردانده نشده است. اما آقای ما دروغ گفتیم، ما تقلب کردیم، ما سرقت کردیم کل جهان را که از زندگی در دنیای موازی او امتناع می‌کند، به تنبیه تهدید می‌کند. دونالد ترامپ باید پیش از آنکه پامپئو شعار تبلیغاتی اش عظمت را به آمریکا برگردانیم را بیش از این به دستمایه خنده جهان بدل کند، مسیرش را تغییر دهد
این در حالیست که پمپئو نیز بر جنگ تبلیغاتی خود علیه ایران افزوده و از سیاست عدم همراهی اروپا در تحریم تسلیحاتی ایران انتقاد کرده است . او مجددا رژیم ایران را به مهمترین حامی تروریسم در جهان دانسته است . ظریف مدتی است که سعی میکند میان ترامپ و وزیر خارجه اش یک خط تمایزی بکشد .