کوچ ایرانیان 206 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به بخش دوم گفتگو با آقای دکتر صدیق یزدچی (مدرس و محقق فلسفه) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی