کوچ ایرانیان قسمت 29 یکشنبه 7 اردیبهشت

در ادامه بررسی اتفاقات کنفرانس برلین موضوع را پی میگیریم و بررسی خواهیم کرد نقش وزارت اطلاعات رژیم اسلامی در بر هم زدن این جلسه که میتوانست سر پل ارتباطی بزرگی بین فعالین سیاسی داخل ایران و کوچ نشینان خارج از کشور باشد. همانطور که ملاحظه خواهید کرد متاسفانه این فرصت طلایی با اهمال و تنگ نظری برخی گروههای اپوزوسیون و همچنین نقشه های بیت رهبری و دستگاه امنیتیش از بین رفت و ملت ایران از یک تحول نیک و میمون محروم ماند.
با ما همراه باشید و کوچ ایرانیان را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید.

یوتیوبدانلود