پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 28 شهریور

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده همراه با شما خوبان در بخش اول برنامه به گفتگو با آقای علیرضا ساسانیان خواهیم نشست و در ارتباط با تغییر موضع دکتر خزعلی و فساد اقتصادی به تبادل نظر خواهیم پرداخت. در بخش دوم برنامه به گفتگو با آقای عزیزان خواهیم نشست و شما را از چگونگی دزدیدن و ترور جمشید شارمهد آگاه خواهیم ساخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

یوتیوب دانلود فایل صوتی فایل صوتی کم حجم گوگل درایو