برگزاری مراسم سوگواری بر مزار نوید افکاری

با گذشت چند روز از اعدام نوید افکاری که در افکار عمومی و رسانه ها بحثهای زیادی را برانگیخت شماری از بستگان وی به همراه مردم روستای سنگر در نزدیکی شیراز که روستای محل دفن افکاری است روز پنجشنبه بر سر خاک وی حضور به هم رسانیدند شعار نوید قهرمان را سر دادند و مقبره اش را گلباران کردند .
علیرغم اینکه افکار عمومی ازاین اقدام جریحه دارشده است و بارتابهای بین المللی این اقدام بسیار زیاد بوده است و هزینه سنگینی را برای جمهوری اسلامی رقم زده است . هنوز نیز مقامات قضایی بر طبل قصاص و حق بودن ماجرا میکوبند و دولت نیز در این مورد سکوت کرده است .