ایران و جهان در هفته ای که گذشت شنبه 6 اردیبهشت

به همراه فریبا شیرازی از استدیو خبر تلویزیون ایران فردا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین رویدادهای ایران و جهان در هفته ای که گذشت . همچون شماره های پیشین گفتگوهای اختصاصی و گزارش ویژه خبری نیز برای شما آماده کرده ایم. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان رویدادها قرار دهید

یوتیوبدانلود