صالحی و تاکید برپروژه غنی سازی

در حالی که چالش بین ایران و اروپا و امریکا در خصوص برنامه‌ی هسته‌ای جمهوری اسلامی همچنان شدت دارد و همچنان رو به افزایش است، علی اکبر صالحی رئيس سازمان انرژی هسته‌ای، در برنامه‌ی احداث زیرساخت های فاز دوم پروژه‌ی تولید ایزوتوپ‌های پایدار در مجتمع هسته‌ای فردو با بیان اینکه فاز اول پروژه با موفقیت به اجرا در آمده است، تاکید کرده است که نی‌سازی فقط شامل غنی‌سازی اروانیوم نمی شود و ممکن است در فرایند و در ادامه‌ی پروژه غنی‌سازی اورانیوم، سازمان انرژی اتمی اقدام به غنی‌سازی دیگر عناصر هم بکند. وی تاکید کرده است سایر عناصر و ایزوتوپ‌ها هم کاربردهای وسیعی من‌جمله در صنعت، بهداشت، کشاورزی، میراث فرهنگی و باستان‌شناسی دارند.
صالحی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در حوزه‌ی هسته‌ای ولرد عرصه جدیدی شده است و قدم‌های جدیدی نیز برداشته شده است،‌اظهار داشت سازمان انرژی اتمی زیرساخت‌های اولیه برای تولید نرم‌افزارهای موردنیاز را نیز فراهم کرده است.
وی افزود سازمان انرژي اتمی در صدد است تا با اقداماتی که برای غنی‌سازی انجام می‌‌دهد، غنی‌سازی را به سطح صنعتی برساند.
معاون رييس جمهور در ادامه‌ی اظهاراتش با اشاره به ساخت مجموعه ساختمانی با حدود هفت هزار متر مساحت همراه با آزمایشگاه مجهز آن، اظهار داشت این آزمایشگاه تجهیزات بسیار پیشرفته‌ای خواهد داشت.
صالحی در ادامه با اشاره به اینکه ملت ایران بیدار شده و اقدامات بزرگی انجام داده است، خاطرنشان کرد کشوری همچون ایران ظهور کرده است که توانسته است شیوه حکمرانی ایالات متحده را مفتضح کند.
وی به شکست امریکا برای سومین بار در شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و قدرت جمهوری اسلامی را ناشی از خداباوری و برخاسته از توکل به خداوند دانست. او همچنین به سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد و با اشاره به شرایط غامض و پیچیده و مبهم پرونده هسته‌ای، اظهار داشت با تدبیر بزرگان نظام، جمهوری اسلامی توانست با وجود چالش‌های بزرگی که پیش‌آمده بود، کارها را در مسیر صحیحی قرار دهد..
تلاش‌های جمهوری اسلامی برای توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌ای و افزایش غنی‌سازی همچنان مورد انتقاد سازمان انرژی اتمی و نیز مخالفت جدی ایالات متحده امریکا قرار دارد.
در عین حال برخی از ناظران تاکید دارند با توجه به واکنش تند اتحادیه اروپا نسبت به اعدام نوید افکاری این احتمال هم وجود دارد که اعدام نوید افکاری بهانه‌ای باشد که مساله‌ی غنی‌سازی را بار دیگر به چالش جدی بین ایران و اروپا تبدیل کند. برخی اظهار می‌دارند اقدامات اخیر ایران برای توسعه‌ی غنی‌سازی در بسیاری از موارد نیز می‌تواند این تردید را ایجاد کند که عدم پایبندی جمهوری اسلامی به تعهدات پیشین زمینه را برای تنش بیشتر بین ایران و اروپا نیز ایجاد کند.در عین حال
مشخص نیست که اصرارایران بر غنی سازی با وجود این همه هزینه مادی از کجا ناشی میشود