دبیر شورای عالی امنیت ملی و تاکید بر مقابله با طرح توسعه طلبی اسراییل

علی شمخانی نماینده رهبر و دبیر شورای عالی امنیت ملی بعداز ظهر دوشنبه با نوری المالکی رئیس جریان دولت قانون عراق و نخست وزیر اسبق این کشور که به تهران سفر کرده است دیدار و پیرامون مسائِل دو جانبه و منطقه ای با وی گفتگو کرد.
شمخانی در این دیدار گفت دشمنان وحدت و پیشرفت عراق در صددند انتخابات آتی در این کشور را به محملی برای ایجاد اختلاف، درگیری و نهایتا ناامنی تبدیل کنند؛ بر ضرورت حفظ هوشیاری و انسجام آحاد مردم عراق به ویژه احزاب، گروه ها و شخصیت های شیعی تاکید کرد.
وی افزود آمریکا برای تضعیف کشورهای منطقه که با هدف حفظ امنیت اسراییل و تسلط این رژیم جعلی بر کشورهای عربی و اسلامی با طرح به اصطلاح صلح در صدد تحقق شعار تسلط بر نیل تا فرات است.
وی گفت جهان اسلام هرگز اجازه تحقق چنین طرح خطرناک و خائنانه ای را نخواهد داد.
نوری المالکی نیزطی سخنانی نقش ممتاز جمهوری اسلامی در مبارزه با تروریسم و ایجاد ثبات و امنیت در منطقه را مورد ستایش قرار داد و بر ضرورت اشتراک مساعی ایران و عراق در مسائل مهم منطقه ای و بین المللی تاکید کرد.وی افزود همانگونه که با وحدت و مقاومت سایه شوم تروریسم را از عراق و منطقه دور کردیم قادر خواهیم بود با تشریک مساعی کشورهای اسلامی تهدیداتی که قدس شریف و موجودیت فلسطین را هدف گرفته خنثی کنیم.
نوری المالکی اکنون که در جستجوی احیا مقام سیاسی خود درعراق است بدنبال گرفتن امکانات در حال رایزنی با مقامات ایرانی است هرچند که تغییرات جدید در عراق و موازنه قوایی که بعد از مصطفی کاظمی ایجاد شده کار وی را بسیار دشوار کرده است . در این میان شعارهای شداد و غلاظ مقامات ایرانی علیه اسراییل با توجه به ناتوانی جمهوری اسلامی و تغییرات منطقه ای عملا باعث تضعییف بیشتر در اذهان عمومی میشود .