هفت اقلیم جمعه 5 اردیبهشت ، پاریس بخش دوم

در ادامه سفر هفته گذشته مان به پاریس در این برنامه نیز گشت و گذاری خواهیم داشت در این شهر زیبا و سری میزنیم به جاذبه های توریستی آن. چمدان ها را ببندید و در این سفر رویایی با ما همراه باشید. 

دانلود