کوچ ایرانیان 205 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای دکتر صدیق یزدچی (مدرس و محقق فلسفه) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی