چالش – قسمت چهاردهم

تعامل اروپا و کانادا با عوامل جمهوری اسلامی به میزبانی محبوبه مرادی
میهمانان برنامه آقایان ایرج مصداقی، حسن زرهی و بهزاد بهرامی

یوتیوب فایل صوتی