صفحه یک پنجشنبه 4 اردیبهشت

روایت تکان دهنده گروه گزارش قانون از پشت پنجره روزنامه به خیابان خیس و باران خورده‌ای که پسر جوانی جان میداد و تهرانی‌ها بی‌ تفاوت می‌‌گذشتند.