کوچ ایرانیان 204 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به گفتگو با آقای رضا گوهرزاد (تحلیلگر مسائل سیاسی) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی