تفسیر خبر پنجشنبه 4 اردیبهشت

در نیمه نخست برنامه امشب « تفسیر خبر »آقای منصور اسانلو( فعال کارگری و سندیکائی ) به وضعیت کارگران ایرانی در آستانه روز جهانی کارگر می پردازد و نیز ضرب و شتم زندانیان سیاسی در بند 350 زندان مورد بررسی قرار می گیرد.
در نیمه دوم برنامه در همین زمینه با علیرضا رضائی طنزپرداز ایرانی به گفتگو می پردازیم.

یوتیوبدانلودفایل صوتی کم حجم