کوچ ایرانیان 203 – مروری بر چهل و دو سال سیاه

در این شماره از کوچ ایرانیان همراه با علی لیمونادی به ادامه گفتگوی هفته گذشته با آقای پرویز دستمالچی (فعال سیاسی) خواهیم پرداخت.

یوتیوب فایل صوتی