کوچ ایرانیان قسمت 28 یکشنبه 31 فروردین

در ادامه موضوع هفته گذشته پیرامون کنفرانس برلین ، بحث را پی می گیریم و نگاهی می اندازیم به اتفاقاتی که در آن جلسه پیش آمد و این فرصت طلایی پیش روی کوچ کنندگان ایرانی را به آسانی بر باد داد. با ما همراه باشید و دیدگاههای خود را پیرامون مطالب مطرح شده در این برنامه زیر همین پست برایمان ارسال کنید.

یوتیوبدانلود