روحانی و امنیت غذایی ایران

حسن روحانی رییس جمهور روز پنج شنبه با اشاره به اقدامات عمرانی دولت خود در خصوص افتتاح هزاران هکتار اراضی کشاورزی و همچنین ادامه ی سدسازی در کشور این اقدامات را برای توسعه‌کشور ضروری دانست و بار دیگر بر ضرروت توجه به امنیت غذایی در کشور بی‌نیازی از دیگران در تامین غذا تاکید کرد. این اظهارات در حالی عنوان می شود که کارشناسان محیط زیست مدت‌هاست بر شرایط نامناسب اکولوژیک ایران در تامین غذا تاکید دارند و یادآور شده‌اند که افزایش بهره‌برداری از منابع خاک و آب جمهوری اسلامی گرچه ممکن است با حفظ خودکفایی از نیازمندی کشور به خارج از کشور جلوگیری کند، اما با نابودی منایع در داخل کشور را در شرایط شکننده‌تری قرار می‌دهد و آن را به جای غذا، به آب و خاک محتاج می‌کند.
روحانی در ادامه‌ی اظهاراتش به تحولات بزرگ در زمینه‌ی کشاورزی تاکید کرد و با بیان این موضوع که انقلاب اسلامی به امنیت غذایی و ابادانی مرزها توجه زیادی داشته است خودکفایی را بسیار مهم دانست و با اشاره به استفاده سه برابری در سه نوبت از زمین‌ها اظهار داشت این اقدامات محصولات این مناطق را به چهار برابر می‌رساند که در نوع خود کم‌نظیر است.
اظهارات روحانی مورد انتقاد فعالان محیط زیست قرار گرفته است و تاکید کرده اند خودکفایی کشاورزی از ابتدای انقلاب اسللامی تخریب زمین و نابودی آب را در کشور ده‌ها برابر افزایش داده است و همچنان نیازمندی کشور به غذا از خارج از کشور را نیز محفوظ نگه داشته است.
حسن روحانی در ادامه‌ی اظهاراتش از شرکت خاتم‌الانبیا به خاطر اجرای طرح‌های گسترده‌ی توسعه آب و خاک و من‌جمله طرح توسعه ۲۳ هزار هکتاری کشاورزی در کرمانشاه قدردانی کرد و آن را عاملی در توسعه‌ی مهاجرت معکوس به روستاها دانست.
شرکت خاتم‌الانبیا که از زیرمجمعه‌های عمرانی سپاه پاسداران است به خاطر مداخلات گسترده‌ی محیط زیستی و همچنین اقداماتی که در حوزه‌ی عمرانی و کشاورزی و صنایع و دیگر حوزه‌هلی اقتصادی انجام داده، مرد انتقا زیادی قرار دارد وبسیاری از تحلیل‌گران مهم‌ترین عامل موثر بر نابودی منابع ابی در ایران را اقدامات عمرانی خاتم‌الانبیا و کم‌توجهی این نهاد به پارامترهای محیط زیستی و اجتماعی در این خصوص می‌دانند و تاکید دارند سپاه با مداخله در حوزه‌های غیرنظامی علاوه بر اینکه کنترل فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی را در اختیار گرفته، با نادیده‌گرفتن پارامترهای مهم در اقدامات عمرانی، زمینه نابودی منابع اب و خاک را نیز فراهم کرده است.
گرچه روحانی در مراسم افتتاح طرح کشاورزی ۲۳ هزار هکتاری در کرمانشاه بر حفظ محیط زیست در این طرح تاکید کرد ولی بسیاری از تحلیل‌گران محیط زیستی این سطح بهره‌بردای از خاک و آب و بهره‌برداری گسترده در این خصوص را نه تنها محیط زیستی نمی‌دانند، بلکه تاکید دارند چنین رویکردی نمی‌تواند با چهار بار بهره‌برداری از زمین، آب و خاک را در این مناطق حفظ کند و طرحی محیط زیست محور به شمار بیاید.