پیشنهاد مذاکره مستقیم و انجام توافق با ایران از سوی داماد ترامپ

در یک موضعگیری متفاوت جراد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که در یک نشست خبری روز پنجشنبه در مورد توافق تاریخی امارات متحده و اسراییل سخن میگفت در مورد روابط ایران و امریکا نیز گفت چنانچه ایران بخواهد گفت‌وگو کند، ترامپ اهل توافق است. این سخن از نظر ناظران به معنی این است که ایران میتواند مستقیما با ترامپ برای انجام توافق رابطه برقرار کند و یا از طریق کوشنر این کار را انجام دهد . در همین حال دونالد ترامپ روز پنجشنبه بار دیگر گفت چنانچه در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر به پیروزی برسد ظرف یکماه با ایران ونه چین به توافق خواهد رسید.
وی افزود ایران به شدت مشتاق توافق است اما منتظر است تا جو بایدن در انتخابات به پیروزی برسد تا بتواند به توافق بهتری دست پیدا کند.
دولت آمریکا بعد از خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه ایران
گفته بود ایران را به حضور پای میز مذاکره وبرای رسیدن به توافقی بهترمجاب خواهد کرد که در این کار موفق نشده بهرحال اگر پیشنهاد عملی و چشمگیری به ایران داده شود ممکن است ایران وارد توافق جدید شود ولی مشکل دولت ترامپ این است که وزارت امور خارجه آمریکا چندان به دنبال توافق و مذاکره با ایران نیست .و اکنون دولت آمریکا در تحقق این هدف ناکام مانده و به همین دلیل ترامپ به خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر ممکن است از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار گیرد منتقدان ترامپ او را به نداشتن راهبرد در قبال ایران، تشدید بی‌مورد تنش‌ها با این کشور و خارج کردن مسیر آمریکا از متحدانش متهم کرده‌اند.