ایران و جهان درهفته ای که گذشت یکشنبه 31 فروردین

همراه با مهران میرزایی مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادهای روزهای پایانی سال گذشته در هفته ای که گذشت. همچنین گزارش های ویژه ای نیز برای شما تدارک دیده ایم. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز در جریان اخبار هفتگی قرار دهید. منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

یوتیوبدانلود