ادعاهای نوبخت برای گشایش اقتصادی

محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور روز پنجشنبه در نشست شورای برنامه‌ ریزی مازندران در ساری گفت اجرای برنامه‌های اقتصادی و طرح‌های عمرانی در کشور نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا شکست خورده است.وی افزود : آمریکا با تحریم ایران به دنبال متوقف کردن تمام برنامه های اقتصادی و زیرساختی کشورمان بود ولی با وجود تحریم های شدید و بسته شدن تمام راه های مبادلات بانکی و انتقال ارز ، برنامه های توسعه ای و اقتصادی کشور متوقف نشد و ادامه یافت.وی گفت : مبادلات ارزی ایران در حوزه صادرات و واردات سالانه بیش از صد میلیارد دلار بود که با تحریم نفت ، بخش زیادی از این مبادلات مالی متوقف شد ولی سازندگی کشور متوقف نشد.نوبخت گفت امروز در حالی که با این تحریم ها حتی انتقال ارز ناشی از صادرات غیرنفتی نیز بسته شد و جلوی انتقال ارز برای خرید داروی کرونا و بیماران خاص نیز گرفته می شود ، ولی ما موفق شدیم با همه دشواری ها برنامه‌های اقتصادی و توسعه ای کشور را پیش ببریم و حتی پرداخت حقوق و یارانه نیر سر وقت انجام شده است.وی گفت : هیچ یک از برنامه ها و آرزوهایشان محقق نشد و امروز کناره گیری یا برکناری جان بولتون و هوک که از مسئولان ‌حوزه تحریم ایران بودند به عنوان شکست تحریم در سطح بین المللی تحلیل می شود.
نوبخت افزود : ملت ما با وجود سخت شدن شرایط اقتصادی با مقاومت تحریم را به شکست کشاندند و به هر حال با شکست تحریم بزودی گشایش اقتصادی در کشور صورت می گیرد . دولت نیز تلاش می کند با وجود محدودیت های مالی برنامه های اقتصادی خود را عملی کند
نوبخت در حالی از گشایش اقتصادی سخن می گوید که دولت حتی موفق نشد پروژه فروش نفت خود را اعلام کند بخاطر انکه در مجمع سران نتوانست به اجماع برسد و روز به روز موقعییت اقتصادی مردم با دشواریهای گسترده مواجه میشود . نوبخت براحتی از دست دادن صد میلیارد دلار درآمد کشور سخن میگوید که باید از جیب ملت هزینه های آن پرداخت شود .