توقیف محموله‌های نفتی متعلق به ایران

بدنبال گزارش وال استریت جورنال مبنی بر توقیف چهار کشتی نفتی متعلق به ایران و انتقال انها به امریکا اکنون مشخص شده که کشتی هامتعلق به یونان بوده ولی محموله نفتی این کشتیها متعلق به ایران بوده است و بار کشتی تخلیه شده و بار نفتکشها با حکم دادگاه به سمت هیوستون آمریکا میرود .در این میان حجت سلطانی سفیر ایران در ونزوئلا با انتشار توئیتی خبر روزنامه وال استریت ژورنال را تکذیب کرد.وی گفت یک دروغ و جنگ روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم امریکا. نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک یا پرچم آنها ارتباطی به ایران دارد.وی افزود ترامپ تروریست نمی تواند حقارت و شکست خود در برابر ملت بزرگ ایران را با تبلیغات دروغین جبران کند.
این در حالیست که سفیر در موردتوقیف محموله سخنی نگفته است . ظاهرا توقیف و بازرسی کشتی با پرچم لیبریا که روز گذشته توسط سپاه انجام شده نیز در همین راستا و برای مقابله با شرکت یونانی بوده است ولی ظاهرا محموله نفتی متعلق به شرکت یونانی حامل کشتی نفت ایرانی به سمت ونزوئلا نبوده است