بدون شرح شنبه 30 فروردین

بدون شرح امروز را ببینید و با دوستان خود به اشتراک بگذارید ( گشت و گذاری کوتاه در میان مهمترین رویدادهای امروز جهان).