زیر آسمان پاریس شنبه 30 فروردین

همراه با محمد رضا شاهید چهل و دومین قسمت از مجموعه زیر آسمان پاریس را به شما نازنینان تقدیم میکنیم.
در این برنامه میپردازیم به معصومه شجاعی ، محمد حقیقت ، دکتر عزیزی و بهکامه ایزد پناه. با ما همراه باشید و دوستان خود را نیز به زیر آسمان پاریس دعوت کنید. ( برنامه زیر آسمان پاریس هرشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران از تلویزیون ایران فردا پخش میگردد)

یوتیوب دانلود